Bạn bè 360°

Hãy mời bạn bè cùng kết nối và chia sẻ thông tin tại LinkHay hoặc quan tâm những thành viên nổi bật để cập nhật hoạt động của họ.
 •  
  lyhap ghi chép

  Cuồng

  Có bệnh thì vái tứ phương
  Không bệnh cũng vái muôn đường mắn may
  Khi vái nhớ chắp hai tay
  Miệng không khấn,chẳng đến tai quỷ thần
  A di đà Phật mấy lần
  Trăm ông Phật vái ngần ấy trăm
  Vái rằng con ở chốn trần
  Cầu trời phù hộ hai thân sinh thành
  Ở đâu cũng phúc...
Website liên kết