Bạn bè 360°

Hãy mời bạn bè cùng kết nối và chia sẻ thông tin tại LinkHay hoặc quan tâm những thành viên nổi bật để cập nhật hoạt động của họ.
 •  
  lyhap ghi chép

  Trầm hương

  (tặng HVT)

  Trầm hương
  hương trầm nổi
  thê lương
  tan mộng hường

  Trầm hương
  ngước nhìn lên trần thế
  mây xanh xao
  mắt cũng xanh xao

  Trầm hương
  thân này dịu nhẹ
  nương theo tay
  tay buông

  Trầm hương
  có là độc...
Website liên kết