Bạn bè 360°

  •  
    tradaonline ghi chép

    Pháo Tết ngày xưa!

    Pháo Tết ngày xưa !(Bài viết sưu tầm) Hồi xưa, mình nhớ gần Tết là sợ lắm. Đêm 30 là nghe bùm bùm... sợ thì sợ nhưng vui thì vẫn vui. Chắc do dễ gây hỏa hoạn, tốn kém nên phong tục pháo Tết nếu nhớ không lầm thì từ 1995 đã không còn nữa.  Pháo Tết ngày xưa Trong những hoài niệm về thuở ấu thời của...
Website liên kết