Bạn bè 360°

 •  
  greenleaf8x ghi chép

  Thời gian để sống và để chết

  Có một thời để sinh ra và chết đi,
  Có một thời để yêu thương và đau khổ,
  Có một thời để hát và nhảy múa,
  Có một thời để hôn và để được hôn,


  một thời để tìm kiếm và tìm thấy,
  Có một thời gian để có tất cả và sau

  đó mất tất cả.
  Thời gian để sống...
Website liên kết