Bạn bè 360°

 •  
  greenleaf8x ghi chép

  Cư xử

  Thầy Nhan Uyên hỏi Đức Khổng Tử: “Hồi này muốn nghèo mà cũng được như giàu, hèn mà cũng được như sang, không phải khỏe mà oai, chơi bời với người ta suốt đời không lo sợ gì, muốn như vậy, có nên không?”

  Đức Khổng Tử nói:

  “Người hỏi thế phải lắm. Nghèo mà muốn cũng như giàu,...
Website liên kết