Bạn bè 360°

Hãy mời bạn bè cùng kết nối và chia sẻ thông tin tại LinkHay hoặc quan tâm những thành viên nổi bật để cập nhật hoạt động của họ.
 •  
  furin ghi chép

  Uyen Linh and the crowd

  1, Some people like Uyen Linh because she sings extremely well. Her

  songs make they feel happy, sympathize. Maybe she isn't the best singer,

  but her voice is the best with some one  2, Some people like Uyen Linh because crowd idolize Uyen Linh, and they follow...
Website liên kết