Bạn bè 360°

  •  
    anhmjn ghi chép

    Không phải con ăn cắp

    Thầy giáo đang giảng bài, thấy Long ngủ gật nên gọi dậy hỏi.
    - Em cho thầy biết ai đã lấy cắp nỏ thần của An Dương Vương?- Thưa thầy, em… em không lấy ạ!- Em nói gì vậy hả? Đứng đó! Lớp trưởng trả lời câu hỏi của thầy nào!-Thưa… thưa thầy, cũng không phải em, mà cả lớp cũng không ai lấy đâu ạ,...
Website liên kết