Bạn bè 360°

 •  
  tradaonline ghi chép

  Tiếu Ngạo Giang Hồ

  Nằm giữa hoa vàng mộng vó câu
  Thanh gươm tráng sĩ gối ngang đầu
  Ôi chao ! Tiếng sáo mê hồn quá
  Cùng với tiếng đàn quyện quyện nhau !

  Rừng núi trập trùng quan ải xa
  Tiếng đàn như tiếng động can qua
  Biên cương một thuở hờn cung kiếm
  Tiếng sáo lay lay bóng...
Website liên kết