Bạn bè 360°

  •  
    sean ghi chép

    Đêm trình diễn văn hóa Việt Nam (London)

    Được cái học sinh sinh viên ở đây đời sống tinh thần cao phết :D Lướt qua một vài hình ảnh về đêm trình diễn văn hóa Việt Nam tại Trường Kinh Tế London (LSE) được tổ chức bởi hội sinh viên VN tại LSE (VNLSE):
    http://famanson.tumblr.com/post/1717932579/vietnamese-cultural-show-by-vnlse-27-11-10
Website liên kết