Bạn bè 360°

Hãy mời bạn bè cùng kết nối và chia sẻ thông tin tại LinkHay hoặc quan tâm những thành viên nổi bật để cập nhật hoạt động của họ.
 •  
  cucaiduong ghi chép

  cười rung rốn ;))

  Một giáo sư môn logic học bị mất kính.

  Ông ta quyết định phải tự mình suy luận để tìm ra kẻ cắp. Quá trình suy luận ấy như sau:

  Ai lấy cắp kính của mình? Chắc chắn là kẻ lấy cắp rồi!

  Mà nó đã lấy cắp kính, chắc chắn là nó cần kính. Vậy thì chắc chắn là

  nó bị cận....
Website liên kết