Bạn bè 360°

 •  
  sean ghi chép

  Tiền...

  Vừa chạy ngược chạy xuôi đi xin tiền nhà để ở lại trong trường qua Christmas. Nghỉ 40 ngày, mình xin ở lại hơn 30, xin hỗ trợ 3 tuần (chưa chắc đã được full 3 tuần), tức là tính ra trung bình vẫn phải nộp hơn 400, mà có 1 lỗ trống 10 ngày ở giữa phải chuyển đồ qua lại =| bà Accommodation Manager...
  VuonChuoi
  400 bảng
  8 năm trước· Trả lời
Website liên kết