Bạn bè 360°

  •  
    sean ghi chép

    Cổ...

    Đọc tin thấy mấy cái di tích cổ được "giảm tuổi", nhớ ngay đến hồi mình mới lên đại học. Thăm thú thành phố một vòng, quay về hỏi bọn bạn là sao cả các college trong trường và thành phố nói chung cổ kính vãi như thế tự nhiên thỉnh thoảng len chen có mấy cái nhà mới mới xấu hoắc trông hỏng cả không...
Website liên kết