Bạn bè 360°

 •  
  hnt0212 ghi chép

  Kẻ đi tìm tình yêu

  Tôi đi tìm cái nửa của riêng tôi

  Nhưng tìm mãi đên bây giờ không thấy

  Tình yêu của tôi ơi? Em là ai vậy?

  Sao để tôi tìm, tìm mãi tên em

   

  Chiều dần buông, thành phố vào đêm

  Sân cỏ, đường cây từng đôi ríu rít

  Họ may mắn hơn tôi, hay họ...
Website liên kết