Bạn bè 360°

 •  
  Rhett_butler_11 ghi chép

  HY SINH

  cách mạng nào cũng phải có người chịu hy sinh! Quá trình chống lại

  cách mạng cũng cần có người hy sinh. Nói chung là cái gì cũng cần có

  người hy sinh. Đừng để mình trở thành người bắt buộc phải hy sinh. 


  Hy sinh là một từ cao quý mà mấy thằng đểu gán cho những người...
Website liên kết