Bạn bè 360°

 •  
  peace90 ghi chép

  Nhớ quá

  15.4.2009  *cậu

  sẽ không thích khi đọc những dòng này, tớ biết, nhưng tớ tin là cậu sẽ hiểu*

  cậu này, nhiều lúc cậu

  cư xử như một thằng điên...rẻ tiền và nhảm nhỉ vô cùng..và tớ thì hết lần này

  đến lần khác chịu đựng những trò đùa của...
Website liên kết