Bạn bè 360°

 •  
  bi_dn ghi chép

  Đối đáp siêu đẳng.Há há!=))

  Đối đáp kinh dị Trong giờ sinh học, thầy giáo đang giảng bài thì có hứng và ra 1

  vế đối: “Con bò cạp cạp con bò cạp, cạp đúng chỗ bò mà bò đúng chỗ cạp” Một học

  sinh ấp úng, thầy mời đứng dậy, cậu học trò đối : “Thầy sinh vật vật cô sinh

  vật, vật đúng chỗ sinh mà sinh đúng...
Website liên kết