Bạn bè 360°

  •  
    ngochoafibo ghi chép

    Tên miền và tên miền thương hiệu

     

    Tên miền (Domain name) là tên được sử dụng để định danh địa chỉ Internet của máy chủ gồm các dãy ký tự cách nhau bằng dấu chấm “.”.Tên miền thường gắn với tên công ty hoặc thương hiệu của doanh nghiệp. Tên miền là duy nhất và được ưu tiên cấp phát cho chủ thể nào đăng ký trước. Trong bối...
Website liên kết