Bạn bè 360°

 •  
  tradaonline ghi chép

  Tip: Tiếp cận mobile

  Cá nhân mình khuyên bạn nào định làm phiên bản mobile cho website/dịch vụ online của bạn, nên làm theo trình tự sau, để tiết kiệm tài nguyên và cơ hội:

  + Hỗ trợ touch mobile đầu tiên:

        Trong 2 loại touch mobile thì thứ tự ưu tiên: iPhone rồi đến Android.

  + Sau...
  nguyenhunghai
  Tradaonline thử tìm hiểu tỉ lệ người dùng Opera Mini 4.0 vs Opera Mini 5.0 chưa?
  9 năm trước· Trả lời
Website liên kết