Bạn bè 360°

  •  
    troc ghi chép

    Trọc's info

    Trọc đại sư, đã tu luyện tới mức hỉ nộ ái ố không nhập thân, nghe mắng chửi mặt cười như ngố. Nổi danh với các tuyệt chiêu bí truyền của Đê Tiện tự như Đếm tiền thần chưởng, Liếc gái thần công, Nhích mông thành khí. Tính tình ôn hòa, yêu màu tím ghét sự thủy chung, mong muốn được kết giao với các...
Website liên kết