BLOG

Phân tích cách cục xấu của cung Điền Trạch

0 người theo dõi 0 bình luận 3 bài chia sẻ

Cung Điền Trạch là một trong 12 cung trong lá số tử vi, đại diện cho nơi cư trú, bất động sản, đất đai, nhà cửa, gia đình, tài sản,... của một người. Nếu cung Điền Trạch xấu thì người đó có thể gặp phải những khó khăn, trắc trở về nơi cư trú, bất động sản, gia đình, tài sản,...

Dưới đây là một số cách cục xấu của cung Điền Trạch:

Cung Điền Trạch có sao Tuần, Triệt: Tuần, Triệt là hai sao sát tinh, mang ý nghĩa cản trở, ngăn trở. Nếu cung Điền Trạch có sao Tuần, Triệt thì người đó có thể gặp phải những khó khăn, trắc trở trong việc mua bán, kinh doanh bất động sản. Ngoài ra, người đó cũng có thể gặp phải những rắc rối, tranh chấp liên quan đến nhà cửa, đất đai.

Cung Điền Trạch có sao Kình Dương, Đà La: Kình Dương, Đà La là hai sao hung tinh, mang ý nghĩa xung đột, bất hòa. Nếu cung Điền Trạch có sao Kình Dương, Đà La thì người đó có thể gặp phải những khó khăn, trắc trở trong việc xây dựng, sửa chữa nhà cửa. Ngoài ra, người đó cũng có thể gặp phải những rắc rối, tranh chấp trong gia đình.

Cung Điền Trạch có sao Địa Không, Địa Kiếp: Địa Không, Địa Kiếp là hai sao hung tinh, mang ý nghĩa trống rỗng, hư ảo. Nếu cung Điền Trạch có sao Địa Không, Địa Kiếp thì người đó có thể gặp phải những khó khăn, trắc trở trong việc mua bán, kinh doanh bất động sản. Ngoài ra, người đó cũng có thể gặp phải những rắc rối, tranh chấp liên quan đến nhà cửa, đất đai.

Cung Điền Trạch có sao Phá Quân: Phá Quân là sao chủ về phá hoại, bất ổn. Nếu cung Điền Trạch có sao Phá Quân thì người đó có thể gặp phải những khó khăn, trắc trở trong việc mua bán, kinh doanh bất động sản. Ngoài ra, người đó cũng có thể gặp phải những rắc rối, tranh chấp liên quan đến nhà cửa, đất đai.

Cung Điền Trạch có sao Thiên Hình: Thiên Hình là sao chủ về hình phạt, tù tội. Nếu cung Điền Trạch có sao Thiên Hình thì người đó có thể gặp phải những khó khăn, trắc trở trong việc mua bán, kinh doanh bất động sản. Ngoài ra, người đó cũng có thể gặp phải những rắc rối, tranh chấp liên quan đến nhà cửa, đất đai.

Ngoài ra, cung Điền Trạch cũng có thể xấu đi nếu có các sao hung tinh khác hội hợp như: Thái Tuế, Tử Phủ, Thiên Không, Thiên Hư,...

Cách giảm bớt tác động khi Điền Trạch bị hung tinh hội tụ

Để hóa giải những cách cục xấu của cung Điền Trạch, người ta có thể sử dụng các phương pháp sau:

Sử dụng các vật phẩm phong thủy: Một số vật phẩm phong thủy có thể giúp hóa giải những cách cục xấu của cung Điền Trạch bao gồm: đá thạch anh, gương bát quái,...

Thực hiện các nghi lễ hóa giải: Một số nghi lễ hóa giải có thể giúp hóa giải những cách cục xấu của cung Điền Trạch bao gồm: cúng sao giải hạn,...

Thay đổi hành vi, lối sống: Một số hành vi, lối sống có thể giúp hóa giải những cách cục xấu của cung Điền Trạch bao gồm: sống thiện, tích đức,...

Xem chi tiết bài viết tại: https://thanglongdaoquan.vn/tu-vi-o-cung-dien-trach-luan-giai-y-nghia-chi-tiet-ban-khong-nen-bo-lo/

0 Bình luận
  • Chưa có bình luận nào cho chủ đề này.
Website liên kết