BLOG

Tại sao bạn nên biết Hóa đơn điện tử in được mấy lần?

taimkttss 13.11.2019
0 người theo dõi 0 bình luận 7 bài chia sẻ
Mỗi hóa đơn điện tử được in mấy lần

Hóa đơn điện tử được in mấy lần đã được Bộ Tài chính quy định rất rõ tại Thông tư 32/2011/TT-BTC. Theo Khoản 1 Điều 12 về nguyên tắc chuyển đổi thì người bán hàng hóa được chuyển đổi hóa đơn điện tử sang chứng từ giấy để chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hoá hữu hình trong quá trình lưu thông và chỉ được chuyển đổi 01 lần. Hóa đơn điện tử chuyển đổi sang chứng từ giấy để chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa phải đáp ứng các quy định pháp luật và phải có chữ ký người đại diện theo pháp luật của người bán, dấu của người bán.

Ngoài ra, người mua, người bán được chuyển đổi hóa đơn điện tử sang chứng từ giấy để phục vụ việc lưu trữ chứng từ kế toán theo quy định của Luật Kế toán.

Như vậy, hóa đơn điện tử khi chuyển đổi sang chứng từ giấy để chứng minh nguồn gốc xuất xứ trong quá trình lưu thông thì chỉ được in ra duy nhất 01 lần. Điều này hoàn toàn khác với trường hợp in ra phục vụ mục đích lưu trữ chứng từ kế toán.

Hóa đơn điện tử chỉ được in duy nhất một lần

Hóa đơn điện tử được in giấy duy nhất 1 lần để chứng minh nguồn gốc xuất xứ khi lưu thông

Hóa đơn điện tử khi được chuyển đổi sang chứng từ giấy và in ra, với mọi trường hợp thì đều phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:

Phản ánh toàn vẹn nội dung của hóa đơn điện tử gốc.

Có ký hiệu riêng xác nhận đã được chuyển đổi từ hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy.

Có chữ ký và họ tên của người thực hiện chuyển từ hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy.

Hóa đơn điện tử chuyển đổi có giá trị pháp lý khi bảo đảm các yêu cầu về tính toàn vẹn của thông tin trên hóa đơn nguồn, ký hiệu riêng xác nhận đã được chuyển đổi và chữ ký, họ tên của người thực hiện chuyển đổi được thực hiện theo quy định của pháp luật về chuyển đổi chứng từ điện tử.

Ký hiệu riêng trên hoá đơn chuyển đổi từ hoá đơn điện tử sang hoá đơn dạng giấy bao gồm đầy đủ các thông tin sau: dòng chữ phân biệt giữa hoá đơn chuyển đổi và hoá đơn điện tử gốc – hóa đơn nguồn (ghi rõ “HOÁ ĐƠN CHUYỂN ĐỔI TỪ HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ”); họ và tên, chữ ký của người được thực hiện chuyển đổi; thời gian thực hiện chuyển đổi.

0 Bình luận
  • Chưa có bình luận nào cho chủ đề này.
Website liên kết