BLOG

Power BI Certification

akshay_09 24.11.2020
0 người theo dõi 0 bình luận 176 bài chia sẻ

In this Power BI certification video you will learn Power BI from scratch. The concepts are explained with hands on demo so that you get maximum knowledge from this Power BI Training.  

https://www.youtube.com/watch?v=_zioodkDZ4U


0 Bình luận
  • Chưa có bình luận nào cho chủ đề này.
Website liên kết