BLOG

Test quote cho Sâu

kekin 20.11.2019
1061 người theo dõi 7051 bình luận 6909 bài chia sẻ
Nếu biết ngày mai là hữu hạn, anh sẽ bớt lựu đạn với em hôm nay

Đây là quote mà em mong muốn phải không?

Em biết không? Dù có một chút chạnh lòng nhưng anh biết anh sẽ mãi long đong vì mất em vào vòng tay người khác. Thôi thì còn nước còn tát, anh xin em hãy trở về với anh, dù chỉ cũng là một thoáng nhanh nhưng hi vọng thế còn đỡ hơn mọi thứ tan tác.

Nếu biết hôm qua là hữu hạn, anh đã bớt lựu đạn với em hơn0 Bình luận
  • Chưa có bình luận nào cho chủ đề này.
Website liên kết