BLOG

Có thể vay vốn ngân hàng để đầu tư EB-5 không?

eb5loyalpass 27.09.2023
0 người theo dõi 0 bình luận 92 bài chia sẻ

Định cư Mỹ theo chương trình EB-5 đã trở nên phổ biến với các nhà đầu tư EB-5 Việt Nam, cho tới hiện tại đã có hơn 3,000 các nhà đầu tư Việt Nam thực hiện chương trình. Đầu tư EB-5 trở thành một giải pháp hấp dẫn nhưng đâu là nguồn vốn đầu tư hợp pháp và việc chứng minh nguồn tài chính để đầu tư luôn là một trong những thách thức khi tham gia chương trình. Trong các nguồn vốn được USCIS chấp thuận thì các nhà đầu tư có thể vay ngân hàng đầu tư EB-5 được không?

#loyalpass #eb5loyalpass #dautueb5 #chuongtrinheb5 #dinhcumy #dinhcuhoaky

Nguồn: https://eb5loyalpass.com/blog/eb5-blog/co-the-vay-ngan-hang-dau-tu-eb-5-duoc-khong  

0 Bình luận
  • Chưa có bình luận nào cho chủ đề này.
Website liên kết