BLOG

Đánh giá và cải thiện cấu trúc URL trong Technical SEO

boxdigital 11.12.2023
0 người theo dõi 0 bình luận 146 bài chia sẻ

Technical SEO là quá trình tối ưu hóa một trang web hoặc ứng dụng để tăng cường chức năng, tốc độ và dễ dàng truy cập vào các công cụ tìm kiếm. Nó liên quan đến việc tối ưu hóa các yếu tố hậu trường của một trang web như mã, thẻ và cấu trúc dữ liệu để cải thiện khả năng hiển thị, lập chỉ mục và thu thập dữ liệu của công cụ tìm kiếm. Technical SEO là một khía cạnh quan trọng của tối ưu hóa công cụ tìm kiếm và nó đòi hỏi sự hiểu biết thành thạo về phát triển web, kỹ thuật thiết kế và phân tích web.

Một trong những thành phần quan trọng của Technical SEO là tốc độ trang web, điều này rất cần thiết để nâng cao trải nghiệm người dùng và xếp hạng công cụ tìm kiếm. Một trang web hoạt động nhanh với thời gian tải nhanh có thể giúp cải thiện sự hài lòng của người dùng và tăng cơ hội của một trang web được xếp hạng cao hơn trong kết quả công cụ tìm kiếm .

Một khía cạnh quan trọng khác của Technical SEO là cấu trúc web và URL thích hợp để đảm bảo rằng các công cụ tìm kiếm có thể dễ dàng xác định và xếp hạng nội dung trên trang web. Thẻ kinh điển, thẻ tiêu đề meta và thẻ mô tả, thẻ tiêu đề và các yếu tố cấu trúc khác được sử dụng để chỉ ra mức độ liên quan và thẩm quyền của nội dung trang web đối với các công cụ tìm kiếm.


0 Bình luận
  • Chưa có bình luận nào cho chủ đề này.
Website liên kết