BLOG

Thông tin mới nhất về Sở Di trú và nhập tịch Hoa Kỳ USCIS

eb5loyalpass 01.10.2023
0 người theo dõi 0 bình luận 92 bài chia sẻ

USCIS - Sở di trú và nhập tịch Hoa kỳ đóng vai trò quan trọng trong chương trình định cư EB-5. Là cơ quan xử lý hồ sơ nhập tịch cho các nhà đầu tư, cấp thẻ xanh khi đủ điều kiện, duy trì thẻ xanh sau 2 năm, 10 năm,...

#loyalpass #eb5loyalpass #dautueb5 #chuongtrinheb5 #dinhcumy #dinhcuhoaky

Nguồn: https://eb5loyalpass.com/blog/eb5-blog/so-di-tru-my-uscis  

0 Bình luận
  • Chưa có bình luận nào cho chủ đề này.
Website liên kết