BLOG

Chi tiết: Cách đăng ký trở thành trung tâm vùng

eb5loyalpass 01.10.2023
0 người theo dõi 0 bình luận 92 bài chia sẻ

Trung tâm vùng EB-5 hợp pháp phải được đăng ký và được phê duyệt bởi Sở di trú và nhập tịch Hoa Kỳ USCIS, và được phải được quản lý các dự án EB-5 tại đây. 

#loyalpass #eb5loyalpass #dautueb5 #chuongtrinheb5 #dinhcumy #dinhcuhoaky

Nguồn: https://eb5loyalpass.com/blog/eb5-blog/cach-dang-ky-tro-thanh-trung-tam-vung  

0 Bình luận
  • Chưa có bình luận nào cho chủ đề này.
Website liên kết