BLOG

Quy trình nộp và xử lý đơn I-485 cho nhà đầu tư EB-5

eb5loyalpass 11.12.2023
0 người theo dõi 0 bình luận 138 bài chia sẻ

Đơn I-485 giúp cho nhà đầu tư nước ngoài đến Hoa Kỳ được đăng ký trở thành thường trú nhân hợp pháp. Đồng thời giúp rút ngắn thời gian có thẻ xanh, chuyển đổi tình trạng cho người phụ thuộc,...

#loyalpass #eb5loyalpass #dautueb5 #chuongtrinheb5 #dinhcumy #dinhcuhoaky

Nguồn: https://eb5loyalpass.com/blog/eb5-blog/don-i-485  

0 Bình luận
  • Chưa có bình luận nào cho chủ đề này.
Website liên kết