BLOG

Câu bị động thì tương lai đơn: Cấu trúc, ví dụ chi tiết

tienganhlangmaster 02.10.2023
0 người theo dõi 0 bình luận 159 bài chia sẻ
Câu bị động thì tương lai đơn là gì? Cấu trúc câu bị động thì tương lai đơn như thế nào? Tìm hiểu ngay dưới đây nhé.

Thì tương lai đơn là một trong 12 thì cơ bản trong tiếng Anh, được sử dụng phổ biến trong văn viết và văn nói hàng ngày. Vậy cấu trúc câu bị động thì tương lai đơn là gì? Cấu trúc câu bị động thì tương lai đơn ra sao? Hãy cùng Langmaster tìm hiểu chi tiết ngay dưới đây nhé.

1. Tổng quan về câu bị động thì tương lai đơn

1.1 Cấu trúc và cách dùng thì tương lai đơn

1.1.1 Cách dùng

 - Thường dùng để diễn tả một hành động được đưa ra quyết định ngay tại thời điểm nói.

Ví dụ:

I will go on a trip with my family. (Tôi sẽ đi du lịch cùng gia đình.)

I'll go buy a book as soon as I get out of work. (Tôi sẽ đi mua sách ngay khi tan làm.)

- Dùng để diễn tả một dự đoán không có căn cứ rõ ràng.

Ví dụ:

I think staying up late will affect your health. (Tôi nghĩ việc thức khuya sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn.)

I think he will go to school tomorrow. (Tôi nghĩ anh ta sẽ đi học vào ngày mai.)

- Dùng để đưa ra một lời mời, yêu cầu hoặc một lời hứa nào đó.

Ví dụ:

I promise I won't leave you again. (Tôi hứa tôi sẽ không bỏ mặc bạn một lần nào nữa.)

Will you go to the movies with us? (Bạn sẽ đi xem phim cùng chúng tôi chứ?)

- Được dùng khi đưa ra một lời cảnh cáo.

Ví dụ:

Hurry up. You will be late for the bus. (Nhanh lên. Bạn sẽ trễ giờ xe chạy đấy.)

Keep silent. The teacher will come in now. (Trật tự đi. Cô giáo sẽ vào ngay bây giờ đấy.)

1.1.2 Cấu trúc 

Khẳng định: S + will + V + O

Phủ định: S + will + not + V + O

Nghi vấn: Will + S + V + O?

Ví dụ:

I will go to Japan with my family tomorrow. (Tôi sẽ đi sang Nhật Bản cùng với gia đình vào ngày mai.)

The flocks of birds will come to nest in the tall trees, for sure. (Những đàn chim sẽ về làm tổ tại những cái cây cao, chắc chắn.)

Cấu trúc và cách dùng thì tương lai đơn

Xem thêm: 

TỔNG HỢP KIẾN THỨC CHI TIẾT VỀ CÂU BỊ ĐỘNG ĐẶC BIỆT TRONG TIẾNG ANH

TỔNG HỢP BÀI TẬP THÌ TƯƠNG LAI ĐƠN THƯỜNG GẶP NHẤT, KÈM ĐÁP ÁN

1.2 Câu bị động thì tương lai đơn

Cách dùng: Thông thường, câu bị động thì tương lai đơn thường được sử dụng để nhấn mạnh vào chủ thể bị tác động lên.

Ví dụ:

This bouquet will be given to my father. (Bó hoa này sẽ được tặng cho bố tôi.)

These math exercises will be done by James. (Những bài tập toán này sẽ được làm bởi James.)

Cấu trúc: 

Khẳng định: O + will + be + V (PIII) + (by S)

Phủ định: O + will not + be + V (PIII) + (by S)

Nghi vấn: Will + O + be + V (PIII) + (by S)?

Ví dụ:

Garbage will be cleaned up by environmental workers in the next few weeks. (Rác thải sẽ bị dọn dẹp bởi những nhân viên môi trường trong vài tuần tới)

These clothes will be donated to highland children. (Những bộ quần áo này sẽ được quyên góp cho trẻ em vùng cao.)

Câu bị động thì tương lai đơn

Xem thêm:

179+ BÀI TẬP CÂU BỊ ĐỘNG (CÓ ĐÁP ÁN) HAY VÀ MỚI NHẤT

CÂU BỊ ĐỘNG (PASSIVE VOICE): ĐỊNH NGHĨA, CẤU TRÚC, BÀI TẬP ĐẦY ĐỦ NHẤT

2. Bài tập về câu bị động thì tương lai đơn

2.1 Bài tập

Bài tập 1: Chuyển các câu sau sang thể bị động

1. My boyfriend will drive my mother home.

2. We will not park cars outside the mall.

3. The bus will take you back to the hotel on time.

4. Will your manager cancel the meeting?

5. Lan will answer the teacher's questions.

6. My brother won't print invitations.

7. My family will play basketball in the park.

8. Will he open the conference?

9. The mayor will not close the hospital.

10. The doctor will examine the emergency patient.

Bài tập 2: Chuyển các câu bị động sau sang dạng chủ động

1. Your roof will be fixed next week.

2. A fast food restaurant will open in front of my house.

3. The car will be washed and repaired by skilled craftsmen.

4. Your item will be delivered by the delivery man on Tuesday.

5. Hundreds of people will be invited to our wedding later this year.

6. All living expenses will be paid in full by my brother.

7. These flowers were given by my boyfriend.

8. My room will be cleaned in the evening.

9. The larger office will be leased back by our company at the end of this month.

10. Your letter will be kept carefully.

Bài tập 3: Chia dạng đúng của động từ trong ngoặc

1.Solar energy (use)…………………….…..is a good source of energy, limiting environmental pollution in many countries.

2. Next week, I ……………………..(sitting) with Lan in English class.

3. I ……………….….(driver) from Thanh Hoa city to Hanoi.

4. People (allowed)…………………….… litter in designated places.

5. My sister ………………..(not/married) early.

6. My brother does not believe that electricity (generated)…………………….…. by wind.

7. Solar panels (see)…………………….…. in many parts of the world.

Bài tập 4: Viết lại câu dưới đây dưới dạng bị động của thì tương lai đơn

1. Art exhibition/open

2. Window/clean

3. Message/read

4. Thief/Arrest

5. Family photo/shoot

6. Trailer of the movie "The Godfather"/announced

7. Report/Complete

8. The bike/use

 Bài tập về câu bị động thì tương lai đơn

2.2 Đáp án

Bài tập 1:

1. My mother will be driven by my boyfriend

2. Cars will be park outside the mall

3. I will be taken back to the hotel on time by the bus

4. Will the meeting be canceled by your manager?

5. The teacher's questions will be answered

6. Invitations will not be printed

7. Basketball will be played by my family in the park

8. Will the conference be opened?

9. The hospital will not be closed by the mayor

10. The emergency patient will be examined by the doctor

Bài tập 2:

1. The mechanic will fix my roof next week.

2. My brother will open a fast food restaurant in front of my house.

3. Skilled craftsmen will repair the vehicle.

4. The delivery man will deliver your item on Tuesday.

5. I will be inviting hundreds of people to our wedding later this year.

6. My brother will pay for all living expenses.

7. My boyfriend will give me these flowers.

8. I will clean my room in the evening.

9. Our company will lease back a larger office at the end of this month.

10. I will keep your letter carefully.

Bài tập 3:

1. will be used 

2. will sit

3.will drive

4.won’t be allowed

5.won’t get

6.will be generated

7.will be seen

Bài tập 4:

1. Art exhibition will be opened

2. Window will be cleaned

3. Message will be read

4. Thief Will be arrested

5. Family photo will be shoot

6. Trailer of the movie "The Godfather" will be announced

7. Report will be completed

8. The bike will be used

Phía trên là toàn bộ về câu bị động thì tương lai đơn để các bạn có thể tham khảo. Hy vọng sẽ giúp ích trong quá trình tự học tiếng Anh tại nhà của các bạn nhé.

Nguồn: https://langmaster.edu.vn/cau-bi-dong-thi-tuong-lai-don-cau-truc-vi-du-chi-tiet


0 Bình luận
  • Chưa có bình luận nào cho chủ đề này.
Website liên kết