BLOG

Những điều kiện duy trì thẻ xanh Mỹ

eb5loyalpass 05.10.2023
0 người theo dõi 0 bình luận 92 bài chia sẻ

Những điều kiện duy trì thẻ xanh Mỹ bao gồm điều kiện về thời gian cư trú, hình sự, đóng thuế,... ngoài ra cần lưu ý thêm một số vấn đề duy trì tình trạng thường trú nhân hợp pháp - LPR.

#loyalpass #eb5loyalpass #dautueb5 #chuongtrinheb5 #dinhcumy #dinhcuhoaky

https://eb5loyalpass.com/blog/eb5-blog/dieu-kien-duy-tri-the-xanh 

0 Bình luận
  • Chưa có bình luận nào cho chủ đề này.
Website liên kết