BLOG

Thời gian cấp thẻ xanh định cư Mỹ và những lưu ý cần biết

eb5loyalpass 30.09.2023
0 người theo dõi 0 bình luận 92 bài chia sẻ

Định cư Mỹ bao lâu có thẻ xanh cần xem xét tùy vào các trường hợp cụ thể, nếu là bảo lãnh, đoàn tụ gia đình hoặc đầu tư thì sẽ nhận thẻ xanh sau khi xét duyệt hồ sơ.

#loyalpass #eb5loyalpass #dautueb5 #chuongtrinheb5 #dinhcumy #dinhcuhoaky

https://eb5loyalpass.com/blog/eb5-blog/dinh-cu-o-my-bao-lau-co-the-xanh  

0 Bình luận
  • Chưa có bình luận nào cho chủ đề này.
Website liên kết