BLOG

Phần mềm OKR là gì?

slimcrm 02.04.2023
0 người theo dõi 0 bình luận 14 bài chia sẻ

OKR là viết tắt của Objectives and Key Results, là một phương pháp quản lý mục tiêu và đánh giá hiệu quả của công việc. OKR là một công cụ giúp các cá nhân và tổ chức đặt mục tiêu rõ ràng, đo lường và đánh giá hiệu quả của công việc một cách chính xác.

Phần mềm OKR là một công cụ hỗ trợ quản lý OKR trên máy tính, giúp tổ chức và cá nhân dễ dàng quản lý, đặt và theo dõi mục tiêu của họ. Phần mềm OKR thường cung cấp các tính năng như tạo và quản lý mục tiêu, đo lường và đánh giá hiệu quả của công việc, và hỗ trợ cho việc quản lý dự án và công việc theo mục tiêu.

Dùng thử phần mềm OKR SlimCRM miễn phí (không giới hạn tính năng) để hiểu rõ hơn.

0 Bình luận
  • Chưa có bình luận nào cho chủ đề này.
Website liên kết