BLOG

Sử dụng hàm ARRAYFORMULA trong google sheets để áp dụng công thức cho toàn bộ mảng

daotaotinhoc 09.06.2023
0 người theo dõi 2 bình luận 70 bài chia sẻ

Bạn có thể đi xa hơn việc sử dụng một hàm để áp dụng toàn bộ công thức cho toàn bộ mảng bằng cách sử dụng hàm ARRAYFORMULA trong google sheets. Đối với ví dụ minh họa sau của Daotaotinhoc, chúng mình muốn áp dụng công thức sau cho tất cả các ô của toàn bộ mảng:

=(int (A3)-2)

Tuy nhiên chúng ta có thể dễ dàng làm như vậy bằng cách sử dụng hàm ARRAYFORMULA, sau đó hãy thay đổi đối số ô để bao gồm cho toàn bộ mảng:

=arrrayformula ((int (A3:C9)-2))

0 Bình luận
  • Chưa có bình luận nào cho chủ đề này.
Website liên kết