BLOG

Chuyên kiểm toán dịch vụ tỉnh Bình Dương

dichvuketoanlongan 01.02.2023
2 người theo dõi 4 bình luận 64 bài chia sẻ

CAF là công ty Chuyên kiểm toán dịch vụ tỉnh Bình Dương hiện nay, rất nhiều các đơn vị tổ chức hiện nay cần đến các công ty kiểm toán độc lập, kiểm toán báo cáo tài chính uy tín chuyên nghiệp, đồng thời phí dịch vụ kiểm toán rẻ. 

Và thuê dịch vụ kế toán ở Bình Dương của CAF sẽ là giải pháp phù hợp cho doanh nghiệp hiện nay

Dịch vụ kiểm toán chất lượng giá rẻ, kiểm toán uy tín giúp doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, tư vấn mọi thông tin cần thiết cho doanh nghiệp. 

Quy trình kiểm toán độc lập tại Bình Dương, Chuyên kiểm toán dịch vụ tỉnh Bình Dương

Khảo sát sơ bộ tình hình doanh nghiệp.

Tiếp nhận hợp đồng kiểm toán.

Gửi thư hẹn kiểm toán.

Yêu cầu cung cấp số liệu kế toán cho kiểm toán.

Kiểm tra số liệu ( kiểm toán tại khách hàng ).

Đưa ra ý kiến kiểm toán.

Phát hành báo cáo kiểm toán.

dich vu ke toan o long an

1 Bình luận
Website liên kết