BLOG

Dịch vụ kiểm toán độc lập

dichvuketoanlongan 22.03.2023
2 người theo dõi 4 bình luận 64 bài chia sẻ

Dịch vụ kiểm toán độc lập là gì

Kiểm toán độc lập là việc kiểm toán viên hành nghề, doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam kiểm tra, đưa ra ý kiến độc lập của mình về báo cáo tài chính và công việc kiểm toán khác theo hợp đồng kiểm toán.

Có thể thấy dịch vụ kiểm toán mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp, đặc biệt là các dịch vụ chuyên nghiệp như : kiểm toán báo cáo tài chính, kiểm toán đấu thầu, kiểm toán dự án hoàn thành, kiểm toán thu chi....

Dịch vụ kiểm toán độc lập giúp doanh nghiệp đánh giá khách quan về tình hình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Tất cả dữ liệu liên quan thiể hiện trên báo cáo tài chính sẽ báo cáo chi tiết thực tế nhất về tình hình của doanh nghiệp mà chưa chắc bộ phận kế tóa nội bộ doanh nghiệp thể hiện trung thực và khách quan nhất.

Dịch vụ kiểm toán độc lập kịp thời phát hiện sai sót , đồng thời củng cố loại bỏ các vi phạm trong các nguyên tắc tài chính kế toán. Từ đó củng cố tốt hơn công tác kế toán nội bộ, đưa hoặt động tài chính, kế toán hoạt động ổn định và minh bạch hơn.

https://dichvuketoanlongan.com/dich-vu-kiem-toan-doc-lap.html

https://dichvuketoanlongan.com/dich-vu-xin-giay-phep-lao-dong-cho-nguoi-nuoc-ngoai-o-dong-nai.html


0 Bình luận
  • Chưa có bình luận nào cho chủ đề này.
Website liên kết