BLOG

Dịch vụ kiểm toán độc lập tại Đồng Nai

dichvuketoanlongan 22.03.2023
2 người theo dõi 4 bình luận 64 bài chia sẻ
Dịch vụ kiểm toán độc lập tại Đồng Nai

Dịch vụ kiểm toán độc lập tại Đồng Nai do công ty kế toán kiểm toán CAF đang cung cấp. 

Được biết đến là đơn vị thành lập lâu năm, chuyên hoạt động giải pháp về tài chính kế toán kiểm toán cho doanh nghiệp, tư vấn các vấn đề chuyên sâu về thuế, giúp doanh nghiệp an tâm khi kinh doanh. 

Giá trị của báo cáo kiểm toán sau khi được kiểm toán báo cáo tài chính ở Đồng Nai

Đánh giá được tính trung thực, khách quan của báo cáo tài chính do cơ quản tổ chức có thẩm quyền ban hành.

Đảm bảo báo cáo kiểm toán tuân thủ pháp luật, quy chế và các điều khoản trong quản lý tài chính của đơn vị được kiểm toán.

Báo cáo kiểm toán đánh giá hiệu lực kinh tế trong quản lý tài chính của đơn vị được kiểm toán.

Báo cáo kiểm toán Đồng Nai sẽ được sử dụng trong việc xử lý phát hiện những sai sót, yếu kém của đơn vị; hỗ trợ quản lý điều hành theo chức năng nhiệm vụ được giao.

Nội dung của Dịch vụ kiểm toán ở Đồng Nai là gì ?

Kiểm tra, soát xét việc ghi chép kế toán và sổ sách kế toán của công ty.

Kiểm tra, soát xét báo cáo tài chính.

Phân tích tình hình biến động vốn của công ty trong kỳ.

Gửi thư xác nhận đối với các tài khoản ngân hàng, đầu tư, phải thu và phải trả.

Quan sát thực hiện đối với các tài sản cố định chủ yếu của công ty và kiểm tra việc phản ánh các tài sản đó tại ngày lập Bảng cân đối kế toán.

https://dichvuketoanlongan.com/dich-vu-gia-han-visa-cho-nguoi-nuoc-ngoai-o-dong-nai.html
0 Bình luận
  • Chưa có bình luận nào cho chủ đề này.
Website liên kết