BLOG

Chi tiết về công thức hàm Iferror trong Excel

daotaotinhoc 02.02.2023
0 người theo dõi 0 bình luận 68 bài chia sẻ

CHI TIẾT VỀ CÔNG THỨC HÀM IFERROR TRONG EXCEL

Dưới đây là công thức chi tiết về hàm:

=IFERROR(value, value_if_error)

Trong đó:

- Value: đây là đối số của 1 phép tính, 1 công thức mà bạnDÙNG để lấy GIÁ TRỊ mong muốn.

- Value_if_error: là 1 GIÁ TRỊ cần trả về nếu như Value bị lỗi.

0 Bình luận
  • Chưa có bình luận nào cho chủ đề này.
Website liên kết