Image Annotation (Image Labeling) with Bounding Boxes at Kotwel

jade1129 11.12.2023
16 người theo dõi 7 bình luận 4 bài chia sẻ
Photography by Kotwel
Bounding Box Image Annotation (Image Labeling) at Kotwel

Image Annotation (Image Labeling) With Bounding Boxes | Kotwel

Bounding boxes are the most commonly used type of annotation in computer vision, generally used in object detection and object localization.

----------------------------------------------------------------------

High-quality and Pixel-precision Image Annotation Service at Kotwel

Kotwel is a trustworthy data service provider in Vietnam, offering high-quality Image Annotation Service for Machine Learning and AI. At Kotwel, we can help you with data annotation tasks for text, image, video datasets. Get in touch with us below to learn more about our solutions and services.

Please visit our website for more information about our services: https://kotwel.com/services/data-annotation/image-annotation/

#Kotwel | #ImageAnnotation | #ImageLabeling |#AI | #AITrainingData | #TrainingData | #DataCollectionService | #DataAnnotation | #DataAnnotationService | #DataValidation | #DataValidationService

7 Bình luận
  • hadinh7896

    Chúng tôi sẽ làm tất cả để thành công. Đơn giản bởi chúng tôi là những người trẻ và chúng tôi không bao giờ biết từ bỏ.

  • steve88

    Dù người ta có nói với bạn điều gì đi nữa, hãy tin rằng cuộc sống là điều kỳ diệu và đẹp đẽ

  • sky6886a

    Khi bạn cố gắng để thành đạt, luôn có những vật cản trên đường. Tôi có, mọi người đều có. Nhưng những chướng ngại vật không phải để làm bạn dừng lại. Nếu bạn gặp một bức tường, đừng quay đầu lại và từ bỏ. Hãy tìm ra cách trèo qua nó, đi xuyên qua nó, hoặc làm việc ngay bên cạnh nó.

Website liên kết