BLOG

Ngày mà cả thế giới quay lưng với bạn

meowmeowsg 16.08.2022
104 người theo dõi 1039 bình luận 304 bài chia sẻ

Ngày 27/05/2022 - Team leader bỏ bạn

Ngày 30/06/2022 - Team managager bỏ bạn

Không sao, mỗi người mỗi lựa chọn, chọn sao cũng được chỉ cần bản thân thấy hài lòng với lựa chọn đó thôi

Người ở lại: Hụt hẫng, hmmm, nói không buồn là xạo chó, rồi sao chứ?


1 Bình luận
Website liên kết