BLOG

Hàm MAX trong Excel

azgadagency1 03.10.2022
0 người theo dõi 0 bình luận 65 bài chia sẻ

LẤY GIÁ TRỊ LỚN NHẤT TRONG EXCEL DỄ DÀNG TRONG BÀI VIẾT DƯỚI Đ Y

Hàm MAX khá phổ biến và thông dụng, đây là dạng hàm cơ bản trong Excel. Hàm này được sử dụng để trả về giá trị lớn nhất trong chuỗi giá trị. Bạn đã biết cách dùng của hàm này chưa? Cú pháp của hàm ra sao? Nếu bạn chưa biết thì không sao, bài viết dưới đây Azgad Edu sẽ hướng dẫn cho bạn rất chi tiết về cách dùng hàm MAX này trong Excel, hy vọng bạn sẽ sử dụng thành thạo hàm MAX trong Excel nhé!

Hàm MAX trong Excel

Ý nghĩa của hàm MAX trong Excel

Hàm MAX là hàm được dùng để trả về giá trị lớn nhất trong chuỗi giá trị cho trước.

Hàm MAX trong Excel thường được sử dụng dưới dạng:

Tìm giá trị lớn nhất trong mảng dữ liệu.

Khi so sánh hai hay nhiều giá trị được cho bất kì.

Tìm giá trị lớn nhất trong mảng dữ liệu đến một giá trị bất kì.

Cấu trúc hàm MAX

=MAX(Number1, Number2,…)

Trong đó: Number1, Number2,… là các giá trị trong chuỗi được dùng để lấy giá trị lớn nhất.

Cách dùng hàm MAX trong Excel qua ví dụ

Ví dụ 1: Hãy dùng hàm MAX để tìm ra điểm số cao nhất cho các môn học được cho trong hình minh họa về BẢNG ĐIỂM TBTK NHÓM 1 NĂM HỌC 2021-2022 bên dưới.

Để thực hiện việc tìm ra giá trị cao nhất cho từng môn học thỏa yêu cầu bài toán, bạn thực hiện lần lượt các thao tác sau:

Bước 1: Trong bảng dữ liệu Excel được cho bên dưới, tại ô C12, bạn nhập công thức như sau:

=MAX(C4:C11) với C4:C11 là mảng chứa giá trị được dùng lấy điểm cao nhất.

Bước 2: Nhấn ENTER để hàm Excel thực hiện quá trình hiển thị kết quả, kết quả sẽ hiển thị hình dưới đây.

Kết quả màn hình trên bạn có thể thấy, giá trị có điểm cao nhất là 9.5.

Tiếp theo, bạn thực hiện COPY công thức cho các ô địa chỉ còn lại để nhận đầy đủ kết quả tìm giá trị có điểm cao nhất như hình trên nhé.

Hàm MIN trong Excel

Ý nghĩa của hàm MIN

Hàm MIN là hàm được dùng để trả về giá trị nhỏ nhất trong chuỗi giá trị cho trước.

Hàm MIN trong Excel thường được sử dụng dưới dạng:

Tìm giá trị nhỏ nhất trong mảng dữ liệu.

Khi so sánh hai hay nhiều giá trị được cho bất kì.

Tìm giá trị nhỏ nhất trong mảng dữ liệu đến một giá trị bất kì.

Trong danh sách đối số không chứa số, thì MIN sẽ trả về giá trị là 0.

Đối số là mảng hay tham chiếu thì chỉ các số xuất hiện trong mảng hay tham chiếu được sử dụng.

Các ô bị trống, chứa giá trị logic hoặc chứa văn bản sẽ bỏ.

Đối số là văn bản hay giá trị lỗi thì hàm MIN khi trả kết quả cũng báo lỗi.

Hàm MOD trong Excel

Ý nghĩa về hàm MOD

Hàm MOD được dùng để lấy phần dư của phép toán chia trong Excel.

Kết quả mà hàm Excel trả về sẽ cùng dấu với số chia.

Cấu trúc

=MOD(Number, Divisor)

Trong đó:

Number: Số bị chia trong phép toán. (Bắt buộc)

Divisor: Số chia trong phép toán. (Bắt buộc)

Lưu ý:

Khi số bị chia bằng 0, hàm MOD sẽ trả về giá trị lỗi là #DIV/0!.

Ngoài hàm Excel này, bạn có thể sử dụng bằng các số hạng của hàm INT: =MOD(n,d) = n-d * INT(n/d)

Bài viết trên Azgad đã hướng dẫn cho bạn rất chi tiết về cú pháp, cách sử dụng, những lưu ý khi dùng hàm MOD trong trang tính Excel. Hy vọng với bài viết này bạn đã thực hiện tốt các yêu cầu tính toán trong Excel của mình. Hãy theo dõi Azgad thường xuyên để nhận thêm nhiều kiến thức hữu ích hơn nhé.

0 Bình luận
  • Chưa có bình luận nào cho chủ đề này.
Website liên kết