BLOG

Cơ quan công khai thông tin môi trường

lisa_tran 28.01.2023
8 người theo dõi 8 bình luận 11 bài chia sẻ

Các đối tượng phải thực hiện công khai thông tin môi trường thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến. 

1. Chủ dự án đầu tư, cơ sở, chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp

a) Thực hiện công khai báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt kết quả thẩm định, giấy phép môi trường theo quy định tại Luật Bảo vệ môi trường như sau:

- Công khai trên trang thông tin điện tử của chủ dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp hoặc tại trụ sở UBND cấp xã nơi thực hiện dự án.

- Thời điểm công khai chậm nhất là 10 ngày sau khi có quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo hoặc sau khi được cấp giấy phép môi trường.

b) Thực hiện công khai kết quả quan trắc nước thải, bụi, khí thải công nghiệp định kỳ và kết quả quan trắc tự động, liên tục nước thải, bụi, khí thải công nghiệp theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường như sau:

- Công khai kết quả quan trắc chất thải tự động, liên tục (bao gồm so sánh với giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm đã được cấp phép) trên trang thông tin điện tử của dự án đầu tư, cơ sở, chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp hoặc công khai trên bảng thông tin điện tử đặt tại cổng dự án, cơ sở. Vị trí đặt bảng thông tin điện tử phải thuận lợi cho người dân theo dõi, giám sát. Thời điểm công khai ngay sau khi có kết quả quan trắc và công khai kết quả liên tục trong thời gian 30 ngày.

- Công khai phiếu kết quả quan trắc chất thải của kỳ quan trắc gần nhất trên trang thông tin điện tử của chủ dự án đầu tư, cơ sở, chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp hoặc công khai trên bảng thông tin điện tử đặt tại cổng dự án, cơ sở. Thời điểm công khai chậm nhất là 10 ngày sau khi có kết quả quan trắc chất thải định kỳ cho đến thời điểm công khai kết quả quan trắc định kỳ mới theo quy định.

2. Chủ cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại

Thực hiện công khai thông tin về loại, số lượng chất thải nguy hại thu gom, xử lý, phương pháp xử lý; thông tin về tên, địa chỉ chủ nguồn thải chất thải nguy hại được thu gom, xử lý và các thông tin về môi trường khác theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường như sau:

- Công khai trên trang thông tin điện tử của chủ cơ sở hoặc tại trụ sở UBND cấp xã nơi cơ sở hoạt động

- Thời điểm công khai chậm nhất là 15 ngày sau khi phát hành báo cáo công tác bảo vệ môi trường của năm, liên tục hằng năm trong suốt thời gian cơ sở hoạt động.

3. Cơ quan thẩm định báo cáo đánh giá tác động mơi trường, cơ quan cấp giấy phép môi trường

Thực hiện công khai quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, giấy phép môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường như sau:

- Công khai trên trang thông tin điện tử của mình, trừ các thông tin thuộc bí mật nhà nước, bí mật kinh doanh của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

- Thời điểm công khai chậm nhất là 05 ngày sau khi ban hành quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, giấy phép môi trường

4. Cơ quan cấp giấy phép môi trường

Thực hiện công khai báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường như sau:

- Công khai trên trang thông tin điện tử của cơ quan thẩm định

- Thời điểm công khai chậm nhất là 05 ngày sau khi hồ sơ hợp lệ được tiếp nhận, cho đến khi giấy phép môi trường được cấp

5. Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp tỉnh

Thực hiện công khai kết quả quan trắc chất lượng môi trường đất, không khí, nước mặt, nước dưới đất, nước biển, trầm tích, môi trường thủy sinh của nguồn nước mặt theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường như sau:

- Công khai trên trnag thông tin điện tử hoặc bảng thông tin điện tử của cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường trực thuộc

- Đối với quan trắc tự động, liên tục, thời điểm công khai thực hiện ngay sau khi có kết quả quan trắc và công khai kết quả trong thời gian 30 ngày

- Đối với quan trắc định kỳ, thời điểm công khai chậm nhất là 05 ngày sau khi có báo cáo kết quả quan trắc cho đến thời điểm công khai kết quả quan trắc định kỳ mới theo quy định

7. UBND cấp tỉnh

Thực hiện công khai thông tin về các nguồn thải vào môi trường nước mặt và các nguồn có nguy cơ gây ra sự cố môi trường trên địa bàn theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường như sau:

- Công khai trên trang thông tin điện tử của cơ quan chuyên môn về môi trường cấp tỉnh

- Thông tin phải được công khai định kỳ hằng năm, thời điểm công khai chậm nhất là 05 ngày sau khi có văn bản của cơ quan có thẩm quyền phê duyệt danh mục các nguồn ô nhiễm hoặc nguồn có nguy cơ gây ra sự cố môi trường, cho đến khi có văn bản mới cập nhật, thay thế.

8. Cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường các cấp

Thực hiện công khai kế hoạch ứng phó sự cố môi trường, thông tin về sự cố môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường.

- Công khai trên trang thông tin điện tử cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường trực thuộc

- Thời điểm công khai chậm nhất là 05 ngày sau khi kế hoạch hoặc báo cáo được ban hành cho đến khi có văn bản mới cập nhật, thay thế hoặc đến khi sự cố được khắc phục đối với thông tin về sự cố môi trường.

Công ty Nguồn Sống Xanh là đơn vị tư vấn môi trường có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn, thiết kế và thi công. Chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn cho khách hàng về các vấn đề liên quan đến hồ sơ môi trường như báo cáo đánh giá tác động môi trường, đăng ký môi trường, giấy phép môi trường, báo cáo công tác bảo vệ môi trường.

CÔNG TY TNHH XD DV MÔI TRƯỜNG NGUỒN SỐNG XANH

Địa chỉ trụ sở chính: Ô 60, DL14, KĐT Mỹ Phước 3, Phường Thới Hòa, Thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương

Địa chỉ chi nhánh: 53A Nơ Trang Long, Phường 7, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0283 5100 127 – Hotline: 0909 773 264 (Ms. Hải)

Email: moitruongnguonsongxanh@gmail.com

0 Bình luận
  • Chưa có bình luận nào cho chủ đề này.
Website liên kết