BLOG

Dịch vụ lập giấy phép môi trường tại Bình Dương

lisa_tran 28.01.2023
8 người theo dõi 8 bình luận 11 bài chia sẻ

1. Giấy phép môi trường là gì ?

Giấy phép môi trường là văn bản do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ được phép xả chất thải ra môi trường, quản lý chất thải, nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất kèm theo yêu cầu, điều kiện về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

Xem thêm: Thủ tục hành chính trong cấp giấy phép môi trường

2. Đối tượng thực hiện giấy phép môi trường

- Dự án đầu tư nhóm I, nhóm II và nhóm III có phát sinh nước thải, bụi, khí thải xả ra môi trường phải được xử lý hoặc phát sinh chất thải nguy hại phải được quản lý theo quy định về quản lý chất thải khi đi vào vận hành chính thức.

- Dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp hoạt động trước ngày Luật bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 có hiệu lực thi hành có tiêu chí về môi trường như đối tượng quy định khoản 1 Điều này.

Phân loại dự án đầu tư nhóm I, nhóm II và nhóm III theo Điều 28 Luật Bảo vệ môi trường + Nghị định 08/2022/NĐ-CP + Luật đầu tư công số 38/2019/QH14.

Danh mục chi tiết các dự án đầu tư nhóm I, II và III được quy định tương ứng tại phụ lục III, IV và V ban hành theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP

Lưu ý:

+ Nước thải đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải tập trung không thuộc đối tượng cấp phép

+ Đối với dự án đầu tư, cơ sở thuộc nhóm I, nhóm II, nhóm III có phát sinh chất thải nguy hại với tổng khối lượng từ 1.200 kg/năm trở lên hoặc từ 100 kg/tháng trở lên trong quá trình vận hành thuộc đối tượng cấp phép.

3. Thẩm quyền cấp GPMT

4. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường

- 01 bản chính văn bản đề nghị cấp giấy phép môi trường của dự án đầu tư, cơ sở (Mẫu quy định tại phụ lục XIII ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP)

- 01 bản chính Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án đầu tư, cơ sở:

- 01 bản sao Báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc tài liệu tương đương với báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư, đầu tư công, đầu tư theo phương thức đối tác công tư, xây dựng (đối với dự án đầu tư không thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường)

5. Nội dung của GPMT

Thông tin chung về dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp; nội dung cấp giấy phép môi trường; yêu cầu về bảo vệ môi trường; thời hạn của GPMT và nội dung khác.

Các mẫu báo cáo đề xuất cấp, cấp lại giấy phép môi trường

+ Trường hợp dự án đầu tư đã có quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trước khi vào vận hành thử nghiệm (Mẫu quy định tại phụ lục VIII ban hành kèm theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP)

+ Trường hợp dự án đầu tư nhóm II không thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường (Mẫu quy định tại phụ lục IX ban hành kèm theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP)

+ Trường hợp cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp đang hoạt động có tiêu chí về môi trường tương đương với dự án Nhóm I hoặc Nhóm II (Mẫu quy định tại phụ lục X ban hành kèm theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP)

+ Trường hợp dự án đầu tư Nhóm III (Mẫu quy định tại phụ lục XI ban hành kèm theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP)

+ Trường hợp cơ sở đang hoạt động có tiêu chí về môi trường tương đương với dự án Nhóm III (Mẫu quy định tại phụ lục IX ban hành kèm theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP)

6. Thời hạn của GPMT

+ 07 năm đối với dự án đầu tư Nhóm I

+ 07 năm đối với cơ sở hoạt động trước ngày Luật Bảo vệ môi trường có hiệu lực thi hành có tiêu chí về môi trường như dự án đầu tư Nhóm I

+ 10 năm đối với đối tượng khác

Thời hạn của giấy phép môi trường có thể ngắn hơn thời hạn quy định nêu trên theo đề nghị của chủ dự án đầu tư, cơ sở.

Hãy liên hệ ngay qua Hotline 0909 773 264 (Ms.hải) để được tư vấn trực tiếp miễn phí về dịch vụ lập giấy phép môi trường tại bình dương

CÔNG TY TNHH XD DV MÔI TRƯỜNG NGUỒN SỐNG XANH

Địa chỉ trụ sở chính: Ô 60, DL14, KĐT Mỹ Phước 3, Phường Thới Hòa, Thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương

Địa chỉ chi nhánh: 53A Nơ Trang Long, Phường 7, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0283 5100 127 – Hotline: 0909 773 264 (Ms. Hải)

Email: moitruongnguonsongxanh@gmail.com

0 Bình luận
  • Chưa có bình luận nào cho chủ đề này.
Website liên kết