BLOG

VND thương vụ có đáng đầu tư hay không

vinh7 04.10.2022
140 người theo dõi 464 bình luận 444 bài chia sẻ

VND CÓ ĐÁNG ĐỂ ĐẦU TƯ

Cụ thể, công ty chứng khoán sẽ phát hành gần 435 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 1:1 với giá 10.000 đồng/cp. Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ 16/3 đến 1/4. Thời gian đăng ký mua và nộp tiền từ 16/3 đến 4/4.

Đồng thời, doanh nghiệp phát hành 347,9 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 80% từ nguồn vốn chủ sở hữu. Như vậy, qua 2 phương án, VNDirect sẽ phát hành tổng cộng 782,9 triệu cổ phiếu, tăng vốn từ 4.349 tỷ đồng lên 12.177 tỷ đồng. Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế quyền chuyển nhượng. Tuy nhiên, cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu không mua hết phân phối cho nhà đầu tư khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm.

LUÂN ĐIỂM ĐẦU TƯ

Phương án 1:

Mua cổ phiếu VND 500 cổ bạn sẽ được thưởng 400 cổ và mua thêm cổ ưu đãi với giá 10.000đ thì tổng chi phí mua là >43,5 tr. Tổng cổ phiếu nhận được sẽ là 1400 cổ (trung bình giá là 31,xxx đ) sau 1 năm VND đạt giá 33,000đ thì sẽ huề vốn (đã trừ thuế và phí)

Phương án 1:

Mua sau khi chia chác sau. thì trung bình giá sẽ về 32.000đ với 43,5 tr (bù thêm tí) cũng mua được 1400 cổ

KẾT LUẬN:

Cách nào cũng được tùy theo nhà đầu tư mong muốn thôi. nếu cổ phiếu đạt giá trị dương thì sẽ luôn có lợi nhuân. (có thể đạt lợi nhuận kép nếu ôm dài lâu) vd 2 năm.

Với VND là 1 công ty chứng khoán top trong thị trường VN nên là 2 năm tới định giá >50.000d/cổ.

Thương vụ này đáng đầu tư

1 Bình luận
  • cupe

    Em mua VND 75 cũng tính lăn chốt, tưởng lên cao để bán mà nó lại giảm giảm

Website liên kết