BLOG

3 Thay đổi liên quan đến thẻ Bảo hiểm y tế từ 2022

phanmemebh 21.05.2022
2 người theo dõi 1 bình luận 65 bài chia sẻ
Ảnh - Bảo hiểm xã hội điện tử eBH

03 THAY ĐỔI LIÊN QUAN ĐẾN BẢO HIỂM Y TẾ TỪ NGÀY 1/1/2022

Nếu như năm 2021 đánh dấu hàng loạt sự thay đổi của bảo hiểm y tế (BHYT) thì đến năm 2022 những thay đổi chỉ ở mức hạn chế. Tuy nhiên, từ ngày 1/1/2022 có 3 thay đổi liên quan đến BHYT người dân cần lưu ý.

Thông tin về BHYT được tích hợp trên Căn cước công dân

Kế hoạch dữ liệu từ thẻ BHYT được tích hợp trên thẻ căn cước công dân gắn chip được đẩy mạnh theo Thông báo số 331/TB-VPCP, người dân chỉ cần quét mã QR trên Căn cước công dân, thông tin về BHYT sẽ được hiển thị. Theo đó, trong tương lai người dân khi đi khám bệnh, chữa bệnh BHYT sẽ không cần mang theo thẻ BHYT.

  Bên cạnh đó, quy định về chuẩn hộ nghèo thay đổi từ 1/1/2022 dẫn đến tăng và giảm nhiều trường hợp được cấp BHYT miễn phí. Cụ thể, để là chuẩn hộ nghèo từ 1/1/2022 phải đáp ứng đồng thời 2 điều kiện:

- Về thu nhập: là hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 1.500.000 đồng trở xuống đối với khu vực nông thôn và 2.000.000 đồng trở xuống đối với khu vực thành thị.

- Về chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản: thiếu hụt từ 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản trở lên.

Thêm nhiều trường hợp được cấp thẻ BHYT miễn phí

Nhiều hộ gia đình nằm trong diện hộ nghèo hơn khi thu nhập bình quân đầu người tính chuẩn hộ nghèo được điều chỉnh tăng.

Nhiều trường hợp không đủ điều kiện được cấp thẻ BHYT miễn phí

Tuy có mức thu nhập bình quân thuộc hộ nghèo nhưng lại đáp ứng đủ các tiêu chuẩn về chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội năm 2022, do đó không còn nằm trong danh sách hộ nghèo.

Nguồn: https://ebh.vn/

0 Bình luận
  • Chưa có bình luận nào cho chủ đề này.
Website liên kết