BLOG

Thủ tục mượn tuổi cho người tuổi Tân Dậu 1981 xây nhà năm 2022

decofunivn 16.01.2022
2 người theo dõi 12 bình luận 129 bài chia sẻ

Tuổi Tân Dậu xây nhà năm 2022

Trước khi làm nhà, động thổ, sửa chữa lại nhà thì gia chủ tuổi Tân Dậu phải xem mình có bị phạm tuổi đại kỵ (Hoàng Ốc, Kim Lâu, Tam Tai) không? Để tránh gặp những điều không mong muốn trong cuộc sống. Thông tin về người tuổi Tân Dậu 1981 xây nhà năm 2022:

Thủ tục mượn tuổi cho người tuổi Tân Dậu 1981 xây nhà năm 2022

Trước khi có ý định xây nhà, gia chủ tuổi Tân Dậu phải làm giấy tờ bán nhà tượng trưng cho người mượn tuổi như một giao kèo để mượn tuổi xây nhà. Gia chủ Tân Dậu lựa chọn ngày lành tháng tốt để động thổ, người mượn tuổi sẽ thay thế cho gia chủ tiến hành khấn vái và động thổ xây nhà.

Nguồn: Tuổi Tân Dậu làm nhà năm 2022

tuoi tan dau xay nha nam 2022

tuoi tan dau nam 2022 co lam nha duoc khong

tuoi tan dau muon tuoi nao xay nha nam 2022

https://www.pinterest.com/pin/1013943303579873345

https://sco.lt/7mCeMS

https://flip.it/M_NBze

https://git.project-hobbit.eu/tuoi-tan-dau-xay-nha-nam-2022

https://calis.delfi.lv/blogs/posts/65183-tuoi-tan-dau-nam-2022-co-lam-nha-duoc-khong/lietotajs/240869-decofuni/

https://www.reddit.com/r/thietkebietthu/comments/r2da8z/tu%E1%BB%95i_t%C3%A2n_d%E1%BA%ADu_m%C6%B0%E1%BB%A3n_tu%E1%BB%95i_n%C3%A0o_x%C3%A2y_nh%C3%A0_n%C4%83m_2022/

https://mastodon.online/@decofunivn/107341151742010888

https://gab.com/DecoFunivn/posts/107341153917683287

https://biztime.com.vn/post/531727_tuoi-tan-dau-xay-nha-nam-2022-tuoi-tan-dau-nam-2022-co-lam-nha-duoc-khong-tuoi-t.html

https://www.vietnamta.vn/profile-80135/?link-id=184654

https://dailygram.com/index.php/profile-399009/?link-id=309027

https://band.us/band/84702136/post/55

https://yarabook.com/post/1180505_tuoi-tan-dau-xay-nha-nam-2022-tuoi-tan-dau-nam-2022-co-lam-nha-duoc-khong-tuoi-t.html

https://www.bhimchat.com/post/21700_tuoi-tan-dau-xay-nha-nam-2022-tuoi-tan-dau-nam-2022-co-lam-nha-duoc-khong-tuoi-t.html

https://www.woddal.com/post/628509_tuoi-tan-dau-xay-nha-nam-2022-tuoi-tan-dau-nam-2022-co-lam-nha-duoc-khong-tuoi-t.html

Hashtag: #tuoitandau #tandau #tan_dau #lamnhanam2022 #thietkebietthu #DecoFuni #DecoFunivn #congtytnhhfuni

0 Bình luận
  • Chưa có bình luận nào cho chủ đề này.
Website liên kết