BLOG

Khái quát chung công ty cổ phần

nezuko 21.02.2020
0 người theo dõi 2 bình luận 122 bài chia sẻ

Công ty cổ phần là một loại hình doanh nghiệp được ghi nhận trong Luật doanh nghiệp 2014.

Vốn điều lệ của công ty được chia làm nhiều phần được gọi là cổ phần.

Các thành viên sở hữu cổ phần được gọi là cổ đông. Một công ty cổ phần cần có ít nhất 3 cổ đông, và không bị hạn chế số lượng cổ đông. Cổ đông của công ty có thể là cá nhân hoặc tổ chức.

Tỷ lệ % vốn góp cũng sẽ là cơ cở để các cổ đông nhận lợi nhuận và chịu trách nhiệm về nợ, rủi ro. Lợi nhuận cổ đông nhận được trong công ty được gọi là cổ tức.

Cổ đông của công ty cổ phần được tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác. Riêng cổ đông sáng lập thì trong 3 năm đầu không được phép chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình.

Từ những khái quát trên chúng ta có thể dễ dàng nhận ra đặc điểm cơ bản của công ty cổ phần như sau:

– Công ty cổ phần sẽ có ít nhất 3 cổ đông sáng lập, và không bị hạn chế số cổ đông tối đa.

– Việc góp vốn vào công ty sẽ được thể hiện qua việc mua cổ phần.

– Công ty cổ phần có thuận lợi trong việc huy động vốn nhờ việc có thể đồng thời phát hành cả trái phiếu lẫn cổ phiếu.

– Ưu điểm của công ty cổ phần:

  • Công ty cổ phần là một pháp nhân chịu trách nhiệm hữu hạn nên mức độ rủi ro ít.
  • Quy mô hoạt động và huy động vốn dễ hơn với việc không bị hạn chế số lượng cổ đông.
  • Tính độc lập cao giữa sở hữu và quản lý công ty nên hiệu suất quản lý cao.
  • Cơ cấu và huy động vốn thông qua phát hành cổ phiếu, trái phiếu nên việc đầu tư, mở rộng kinh doanh được dễ dàng. Đây cũng là đặc điểm nổi trội của công ty cổ phần so với các doanh nghiệp khác.

– Nhược điểm của công ty cổ phần:

  • Việc các thành viên cổ đông lớn có thể dẫn đến việc mâu thuẫn trong quản lý, khó thống nhất ý kiến.
  • Đồng thời, các báo cáo, tình hình thực trạng của công ty khó bảo mật do chính sách công khai với các cổ đông.
  • Cổ đông được tự do chuyển nhượng cổ phẩn dẫn đến người điều hành cần nắm chắc số lượng cổ phần nếu không muốn bên ngoài chiếm lượng cổ phần lớn hơn.
  • Giá thành lập doanh nghiệp tốn kém.
  • Các quyết định đều phải qua họp cổ đông, hội đồng biếu quyết nên mất đi tính linh hoạt.
0 Bình luận
  • Chưa có bình luận nào cho chủ đề này.
Website liên kết