BLOG

Cách viết hóa đơn chiết khấu thương mại – giảm giá hàng bán

dichvukiemtoancaf 27.05.2022
3 người theo dõi 57 bình luận 113 bài chia sẻ
Cách viết hóa đơn chiết khấu thương mại – giảm giá hàng bán

Cách viết hóa đơn chiết khấu thương mại – giảm giá hàng bán

Chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán là gì? Cách viết hóa đơn khi bán hàng có chiết khấu thương mại – giảm giá hàng bán? Dịch vụ kế toán CAF sẽ hướng dẫn cách viết hóa đơn chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán chi tiết theo từng trường hợp.

1. Chiết khấu thương mại là gì

Chiết khấu thương mại là khoản doanh nghiệp bán giảm giá niêm yết cho khách hàng mua với số lượng lớn. Hàng hoá, dịch vụ áp dụng hình thức chiết khấu thương mại dành cho khách hàng thì trên hóa đơn GTGT ghi giá đã chiết khấu thương mại dành cho khách hàng, thuế GTGT, tổng giá thanh toán đã có thuế GTGT.

2. Giảm giá hàng bán là gì

Giảm giá hàng bán là khoản giảm trừ cho người mua do hàng hóa kém phẩm chất, sai quy cách hoặc lạc hậu thị hiếu.

3. Cách viết hóa đơn chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán chi tiết theo từng trường hợp, cụ thể như sau:

Theo Khoản 2.5 Phụ lục 4 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính quy định:

Có 3 trường hợp như sau

Trường hợp 1:

Chiết khấu theo từng lần mua thì trên hóa đơn GTGT ghi giá bán đã chiết khấu thương mại dành cho khách hàng, thuế GTGT, tổng giá thanh toán đã có thuế GTGT.

VD: Công ty dịch vụ kế toán CAF có chương trình: Mua 1 xe Hyundai Accent giá 500 triệu/xe chiết khấu thương mại ngay 10% ( 50 triệu ). Vậy giá bán chưa thuế ghi trên hóa đơn lúc này là: 450.000.000 ( 500tr – 50tr )

Lưu ý: Trên hóa đơn không được phép ghi (-) âm.

Trường hợp 2:

Chiết khấu thương mại theo số lượng, doanh số số tiền chiết khấu được điều chỉnh trên hoá đơn bán hàng hoá, dịch vụ của lần mua cuối cùng hoặc kỳ tiếp sau.

Lưu ý: Trường hợp 2 sẽ có 2 tình huống như sau:

Nếu số tiền chiết khấu – giảm giá NHỎ HƠN số tiền trên hoá đơn lần cuối cùng: – > Thì có thể trừ trực tiếp trên hoá đơn cuôi cùng đó

Nếu số tiền chiết khấu – giảm giá LỚN HƠN số tiền trên hoá đơn lần cuối cùng: – > Thì phải lập hoá đơn điều chỉnh giảm kèm bảng kê các hoá đơn trước đó

Trường hợp 3:

Chiết khấu thương mại theo số lượng, doanh số, nhưng số tiền chiết khấu được lập khi kết thúc chương trình (kỳ) chiết khấu hàng bán thì phải lập hoá đơn điều chỉnh kèm bảng kê các số hoá đơn cần điều chỉnh, số tiền, tiền thuế điều chỉnh.

Sau khi kết thúc chương trình chiết khấu -> Sẽ lập 1 hoá đơn điều chỉnh giảm kèm bảng kê các hoá đơn trước đó.

Xem thêm: 

https://dichvuketoancaf.blogspot.com/

https://dichvuketoancaf.blogspot.com/search/label/D%E1%BB%8Bch%20v%E1%BB%A5%20k%E1%BA%BF%20to%C3%A1n

https://dichvuketoancaf.blogspot.com/search/label/D%E1%BB%8Bch%20v%E1%BB%A5%20ki%E1%BB%83m%20to%C3%A1n

https://dichvuketoancaf.blogspot.com/search/label/T%C3%A0i%20nguy%C3%AAn

https://sites.google.com/view/dichvuketoancaf/trang-ch%E1%BB%A7?authuser=0


0 Bình luận
  • Chưa có bình luận nào cho chủ đề này.
Website liên kết