BLOG

Thước Lỗ Ban tính lọt lòng hay phủ bì

banhtet 28.09.2023
1 người theo dõi 26 bình luận 91 bài chia sẻ


Thước Lỗ Ban tính lọt lòng hay phủ bì

Thước Lỗ Ban tính lọt lòng hay phủ bì phụ thuộc vào mục đích đo. Cụ thể thước Lỗ Ban đo vật dụng, đồ nội thất, khối xây, bệ, bậc thì đo tính phủ bì. Thước Lỗ Ban tính lọt lòng (thông thủy) khi đo các khoảng cách tầng, giếng trời, cửa.

Nguồn: Thước lỗ ban

https://www.reddit.com/user/tong-hop-tin-tuc/comments/qbuiad/th%C6%B0%E1%BB%9Bc_l%E1%BB%97_ban_l%C3%A0_g%C3%AC/

https://www.pinterest.com/pin/1013943303579390700

https://local.google.com/place?id=7193384243037755300&use=posts&lpsid=7434752461801541273

https://www.reddit.com/r/DecoFuni/comments/qbszd8/th%C6%B0%E1%BB%9Bc_l%E1%BB%97_ban_t%C3%ADnh_l%E1%BB%8Dt_l%C3%B2ng_hay_ph%E1%BB%A7_b%C3%AC/

https://linkhay.com/link/4871163/thuoc-lo-ban-la-gi-405

https://gab.com/DecoFunivn/posts/107132096101051941

https://www.scoop.it/topic/decofuni/p/4127585087/2021/10/20/https-decofuni-vn-tin-tuc-thuoc-lo-ban

https://biztime.com.vn/post/524975_th%C6%B0%E1%BB%9Bc-l%E1%BB%97-ban-la-gi-th%C6%B0%E1%BB%9Bc-l%E1%BB%97-ban-tinh-l%E1%BB%8Dt-long-hay-ph%E1%BB%A7-bi-th%C6%B0%E1%BB%9Bc-l%E1%BB%97-ban-s%E1%BB%91-%C4%91%E1%BA%B9p-ngu.html

https://www.vietnamta.vn/profile-80135/?link-id=165851

https://dailygram.com/index.php/profile-399009/?link-id=292930

https://band.us/band/84702136/post/27

https://cliqafriq.com/post/209402_th%C6%B0%E1%BB%9Bc-l%E1%BB%97-ban-l%C3%A0-g%C3%AC-th%C6%B0%E1%BB%9Bc-l%E1%BB%97-ban-t%C3%ADnh-l%E1%BB%8Dt-l%C3%B2ng-hay-ph%E1%BB%A7-b%C3%AC-th%C6%B0%E1%BB%9Bc-l%E1%BB%97-ban-s%E1%BB%91-%C4%91%E1%BA%B9p-ngu.html

https://yarabook.com/post/1074041_th%C6%B0%E1%BB%9Bc-l%E1%BB%97-ban-la-gi-th%C6%B0%E1%BB%9Bc-l%E1%BB%97-ban-tinh-l%E1%BB%8Dt-long-hay-ph%E1%BB%A7-bi-th%C6%B0%E1%BB%9Bc-l%E1%BB%97-ban-s%E1%BB%91-%C4%91%E1%BA%B9p-ngu.html

https://www.bhimchat.com/post/18840_th%C6%B0%E1%BB%9Bc-l%E1%BB%97-ban-la-gi-th%C6%B0%E1%BB%9Bc-l%E1%BB%97-ban-tinh-l%E1%BB%8Dt-long-hay-ph%E1%BB%A7-bi-th%C6%B0%E1%BB%9Bc-l%E1%BB%97-ban-s%E1%BB%91-%C4%91%E1%BA%B9p-ngu.html

https://www.woddal.com/post/590272_th%C6%B0%E1%BB%9Bc-l%E1%BB%97-ban-la-gi-th%C6%B0%E1%BB%9Bc-l%E1%BB%97-ban-tinh-l%E1%BB%8Dt-long-hay-ph%E1%BB%A7-bi-th%C6%B0%E1%BB%9Bc-l%E1%BB%97-ban-s%E1%BB%91-%C4%91%E1%BA%B9p-ngu.html

https://mastodon.online/@decofunivn/107132056583020962

https://calis.delfi.lv/blogs/posts/62747-thuoc-lo-ban-la-gi/lietotajs/240869-decofuni/

http://wiki.cs.hse.ru/%D0%9E%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B:Decofuni#Th.C6.B0.E1.BB.9Bc_l.E1.BB.97_ban

https://www.flickr.com/photos/decofunivn/51610046145/in/dateposted-public/

https://twitter.com/FuniDeco/status/1450684625525768194

https://decofunivn.blogspot.com/2021/10/thuoc-lo-ban-la-gi-trong-phong-thuy.html

0 Bình luận
  • Chưa có bình luận nào cho chủ đề này.
Website liên kết