BLOG

Dịch vụ lập báo cáo đánh giá sơ bộ tác động môi trường

linh_greenlife 04.10.2023
6 người theo dõi 3 bình luận 9 bài chia sẻ

Dịch vụ lập báo cáo sơ bộ tác động môi trường được Công ty Nguồn Sống Xanh thực hiện nhanh chóng với chi phí rẻ nhưng đảm bảo đầy đủ nội dung của dự án đầu tư.

Đánh giá sơ bộ tác động môi trường là việc xem xét các vấn đề môi trường chính của dự án đầu tư trong giai đoạn nghiên cứu tiền khả thi hoặc giai đoạn đề xuất thực hiện dự án đầu tư. Từ đó có các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm và định hướng phát triển dự án trong tương lai. Ngày 21/05/2021 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 54/2021/NĐ-CP quy định về đánh giá sơ bộ tác động môi trường để hướng dẫn các doanh nghiệp được biết và thực hiện.

Các đối tượng phải thực hiện ĐTM sơ bộ

Đối tượng phải thực hiện đánh giá sơ bộ tác động môi trường là Dự án đầu tư thuộc đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường quy định tại Phụ lục II Mục I Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/05/2019 thuộc một trong số các trường hợp sau:

+ Dự án đầu tư công (trừ các dự án đầu tư công khẩn cấp, dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia, dự án thành phần thực dự án đã được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư, nhiệm vụ quy hoạch)

+ Dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (dự án PPP)

+ Dự án đầu tư thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.

+ Dự án đầu tư thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (trừ trường hợp cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo yêu cầu của nhà đầu tư);

Thời điểm thực hiện đánh giá sơ bộ tác động môi trường?

Báo cáo đánh giá sơ bộ tác động môi trường được thực hiện vào thời điểm là giai đoạn nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng, đề xuất chủ trương đầu tư, đề nghị chấp nhận chủ trương đầu tư hoặc xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc đối tượng phải đề nghị quyết định hoặc chấp nhận chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư, đầu tư công, đầu tư theo phương thức đối tác công tư, xây dựng.

Quý khách hàng muốn biết dự án đầu tư của mình có phải lập báo cáo đánh giá sơ bộ tác động môi trường hay không? Hãy liên hệ ngay tới Hotline 0909 773 264 để được tư vấn miễn phí về dịch vụ lập đánh giá sơ bộ tác động môi trường của Công tư vấn môi trường Nguồn Sống Xanh.

Nội dung đánh giá sơ bộ tác động môi trường

- Đánh giá sự phù hợp của địa điểm thực hiện dự án đầu tư với chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia, Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, nội dung bảo vệ môi trường trong quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh và quy hoạch khác có liên quan.

- Nhận dạng, dự báo các tác động môi trường chính của dự án đầu tư đối với môi trường trên cơ sở quy mô, công nghệ sản xuất và địa điểm thực hiện dự án.

- Nhận diện yếu tố nhạy cảm về môi trường của khu vực thực hiện dự án đâu ftuw theo các phương án về địa điểm (nếu có)

- Phân tích, đánh giá, lựa chọn phương án về quy mô, công nghệ sản xuất, công nghệ xử lý chất thải, địa điểm thực hiện dự án đầu tư và biện pháp giảm thiểu các tác động môi trường.

- Xác định các vấn đề môi trường chính và phạm vi tác động đến môi trường cần lưu ý trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường.

Cơ quan xem xét

Nội dung của đánh giá sơ bộ tác động môi trường được cơ quan có thẩm quyền xem xét đồng thời với thẩm định hồ sơ đề nghị quyết định hoặc chấp nhận chủ trường đầu tư của dự án, cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

Báo cáo Đánh giá sơ bộ tác động môi trường là hồ sơ môi trường quan trọng để dự án được chấp nhận chủ trương đầu tư hoặc xin giấy chứng nhận đầu tư.

Công ty Nguồn Sống Xanh là đơn vị tư vấn môi trường với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thực hiện hồ sơ môi trường cho doanh nghiệp. Ngoài lập báo cáo đánh giá sợ bộ tác động môi trường, chúng tôi còn tư vấn xin giấy phép môi trường, dịch vụ lập báo cáo công tác BVMT, kế hoạch bảo vệ môi trường, báo cáo hoàn thành ĐTM và các hồ sơ môi trường khác.

CÔNG TY TNHH XD DV MÔI TRƯỜNG NGUỒN SỐNG XANH

Địa chỉ trụ sở chính: Ô 60, DL14, KĐT Mỹ Phước 3, Phường Thới Hòa, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương.

Địa chỉ chi nhánh: 53A Nơ Trang Long, Phường 7, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh.

Điện thoại: HCM: 0283 5100 127 – BD: 0274 3555 118

Hotline: Ms.Hải - 0909 773 264

Email: moitruongnguonsongxanh@gmail.com

0 Bình luận
  • Chưa có bình luận nào cho chủ đề này.
Website liên kết