BLOG

Giấy phép môi trường

lisa_tran 29.09.2023
8 người theo dõi 8 bình luận 11 bài chia sẻ

Giấy phép môi trường là văn bản do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp cho các tổ chức, cá nhân khi hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có phát sinh chất thải và được phép xả chất thải ra môi trường, quản lý chất thải, nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất kèm theo yêu cầu, điều kiện về thực hiện bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

Công ty Nguồn Sống Xanh đã cập nhật các hồ sơ môi trường mới để cùng đồng hành với doanh nghiệp trong quá trình thực hiện Luật bảo vệ môi trường số 72/2020/QH ngày 04/12/2020 có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2022. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được giải đáp mọi thắc mắc và tư vấn miễn phí.

1. Đối tượng phải có giấy phép môi trường

Dự án đầu tư Nhóm I, Nhóm II và Nhóm III quy định tại điều 28 Luật Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 04/12/2020 có phát sinh nước thải, bụi, khí thải xả ra môi trường phải được xử lý hoặc phát sinh chất thải nguy hại phải được quản lý theo quy định về quản lý chất thải khi đi vào vận hành chính thức thì phải thực hiện xin Giấy phép môi trường.

2. Thời điểm thực hiện giấy phép môi trường

- Dự án phải có giấy phép môi trường trước khi đi vào vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải (Đối với đối tượng thực hiện đánh giá tác động môi trường).

- Dự án đầu tư không thuộc đối tượng phải thực hiện ĐTM phải có giấy phép môi trường trước khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành văn bản quy định tại các điểm a, b, c, d và g khoản 1 Điều 36 của Luật này.

Trường hợp dự án đầu tư xây dựng không thuộc đối tượng được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi theo quy định của pháp luật về xây dựng thì phải có giấy phép môi trường trước khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp, điều chỉnh giấy phép xây dựng.

- Đối với dự án đầu tư quy định tại khoản 2 Điều 39 của Luật bảo vệ môi trường số 72/2020/QH ngày 04/12/2020 đang vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải theo quy định của pháp luật trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành, chủ dự án đầu tư được lựa chọn:

+ Tiếp tục vận hành thử nghiệm để được cấp giấy phép môi trường sau khi kết thúc vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải.

+ Lập hồ sơ để được cấp giấy phép môi trường trước khi hết thời hạn vận hành thử nghiệm.

Chủ dự án đầu tư không phải vận hành thử nghiệm lại công trình xử lý chất thải nhưng kết quả hoàn thành việc vận hành thử nghiệm phải được báo cáo, đánh giá theo quy định tại Điều 46 của Luật bảo vệ môi trường số 72/2020/QH ngày 04/12/2020.

- Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp quy định tại khoản 2 Điều 39 của Luật bảo vệ môi trường số 72/2020/QH ngày 04/12/2020 đã đi vào vận hành chính thức trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành phải có giấy phép môi trường trong thời hạn 36 tháng kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành 01/01/2022, trừ các trường hợp đã được cơ quan có thẩm quyền cấp: Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường, giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn môi trường, giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất, giấy phép xử lý chất thải nguy hại, giấy phép xả nước thải vào nguồn nước, giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi (gọi chung là giấy phép môi trường thành phần)

Giấy phép môi trường thành phần được tiếp tục sử dụng như giấy phép môi trường đến hết thời hạn của giấy phép môi trường thành phần hoặc được tiếp tục sử dụng trong thời hạn 05 năm kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành trong trường hợp giấy phép môi trường thành phần không xác định thời hạn.

- Trường hợp dự án đầu tư hoặc cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp được thực hiện theo nhiều giai đoạn, có nhiều công trình, hạng mục công trình thì giấy phép môi trường có thể cấp cho từng giai đoạn, công trình, hạng mục công trình có phát sinh chất thải.

Giấy phép môi trường được cấp sau sẽ tích hợp nội dung giấy phép môi trường được cấp trước vẫn còn hiệu lực.

Hãy chọn Nguồn Sống Xanh đồng hành cùng bạn trong quá trình thực hiện hồ sơ môi trường đặc biệt là lập giấy phép môi trường tại Long An. Chúng tôi với đầy đủ năng lực và kinh nghiệm thực tiễn cam kết sẽ làm hài lòng các bạn dù ở phương diện nào.

CÔNG TY TNHH XD DV MÔI TRƯỜNG NGUỒN SỐNG XANH

Địa chỉ trụ sở chính: Ô 60, DL14, KĐT Mỹ Phước 3, P.Thới Hòa, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương.

Địa chỉ chi nhánh: 53A Nơ Trang Long, Phường 7, Q.Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh.

Điện thoại: HCM: 0283 5100 127 – BD: 0274 3555 118

Hotline: Ms.Hải - 0909 773 264

0 Bình luận
  • Chưa có bình luận nào cho chủ đề này.
Website liên kết